Update n.a.v. Corona-pandemie

Beste toneelliefhebber,

Als gevolg van de Corona-pandemie, worden de resterende voorstellingen van het Mazels Toneel uitgesteld naar volgend jaar. Concreet gaat het om de voorstellingen van 13, 14, 15, 18, 20 en 21 maart.

Eenieder die via onze website heeft gereserveerd voor één van deze uitgestelde voorstellingen, mag van ons eerstdaags een e-mail verwachten met verdere informatie over terugbetaling van uw reservatie.

Het Mazels Toneel

Lijk gezocht!

Komische thriller van Charles R. Dyer

In een regie van Marleen De Meersman

De oude baron Vandezanden is overleden en zijn vrouw, de barones Adrienne hoopt op een grote erfenis, die zij alleen maar met haar stiefdochter Malycia hoeft te delen. Door de hevige regenval komt het jonge notarisduo Lionel en Aloïs te laat op het kasteeldomein en als ze uiteindelijk toch arriveren denkt de barones dat zij de begrafenisondernemers zijn. Als uiteindelijk begrafenisondernemer Gomaar Tytgat arriveert, blijkt het lichaam van de baron verdwenen te zijn. En ook met het testament klopt er iets niet. De laatste wilsbeschikking is een grote teleurstelling geworden voor madame de barones, want alle bedienden krijgen aanzienlijke legaten op voorwaarde dat zij nog zes maanden in dienst blijven. Tot ieders verrassing wordt madame de barones plotseling onwel en overlijdt ter plaatse. De komst van Malycia, die qua karakter grote gelijkenissen vertoont met haar moeder de barones, zorgt voor de nodige verwarring. Malysia begint meteen het personeel te tiranniseren, in de hoop dat zij ontslag zullen nemen, zodat zij de hele erfenis krijgt. Maar dat is zonder het speurwerk van het duo notarissen gerekend...

Speeldata:

  • Vrijdag 06/03/2020 20:00 - Volzet
  • Zaterdag 07/03/2020 20:00 - Volzet
  • Woensdag 11/03/2020 20:00 - Volzet
  • Vrijdag 13/03/2020 20:00 - Nog 114 plaatsen beschikbaar
  • Zaterdag 14/03/2020 20:00 - Nog 143 plaatsen beschikbaar
  • Zondag 15/03/2020 15:00 - Nog 76 plaatsen beschikbaar
  • Woensdag 18/03/2020 20:00 - Nog 92 plaatsen beschikbaar
  • Vrijdag 20/03/2020 20:00 - Nog 111 plaatsen beschikbaar
  • Zaterdag 21/03/2020 20:00 - Nog 76 plaatsen beschikbaar

Belangrijk: Mocht U een wijziging aan een bestaande reservatie wensen door te voeren, kan U contact opnemen met ons via reservaties@hetmazelstoneel.be

Lijk Gezocht Affiche
Het Mazels Toneel - Privacybeleid