Lijk gezocht!

Komische thriller van Charles R. Dyer

In een regie van Marleen De Meersman

De oude baron Vandezanden is overleden en zijn vrouw, de barones Adrienne hoopt op een grote erfenis, die zij alleen maar met haar stiefdochter Malycia hoeft te delen. Door de hevige regenval komt het jonge notarisduo Lionel en Aloïs te laat op het kasteeldomein en als ze uiteindelijk toch arriveren denkt de barones dat zij de begrafenisondernemers zijn. Als uiteindelijk begrafenisondernemer Gomaar Tytgat arriveert, blijkt het lichaam van de baron verdwenen te zijn. En ook met het testament klopt er iets niet. De laatste wilsbeschikking is een grote teleurstelling geworden voor madame de barones, want alle bedienden krijgen aanzienlijke legaten op voorwaarde dat zij nog zes maanden in dienst blijven. Tot ieders verrassing wordt madame de barones plotseling onwel en overlijdt ter plaatse. De komst van Malycia, die qua karakter grote gelijkenissen vertoont met haar moeder de barones, zorgt voor de nodige verwarring. Malysia begint meteen het personeel te tiranniseren, in de hoop dat zij ontslag zullen nemen, zodat zij de hele erfenis krijgt. Maar dat is zonder het speurwerk van het duo notarissen gerekend...

Speeldata:

  • Vrijdag 03/03/2023 20:00 - Nog 30 plaatsen beschikbaar
  • Zaterdag 04/03/2023 20:00 - Volzet
  • Woensdag 08/03/2023 20:00 - Nog 114 plaatsen beschikbaar
  • Vrijdag 10/03/2023 20:00 - Volzet
  • Zaterdag 11/03/2023 20:00 - Volzet
  • Zondag 12/03/2023 15:00 - Volzet
  • Woensdag 15/03/2023 20:00 - Nog 136 plaatsen beschikbaar
  • Vrijdag 17/03/2023 20:00 - Nog 42 plaatsen beschikbaar
  • Zaterdag 18/03/2023 20:00 - Nog 43 plaatsen beschikbaar

Belangrijk: Mocht U een wijziging aan een bestaande reservatie wensen door te voeren, kan U contact opnemen met ons via reservaties@hetmazelstoneel.be

Lijk Gezocht Affiche
Het Mazels Toneel - Privacybeleid