Privacybeleid

Het Mazels Toneel (hierna genoemd "wij" of "ons")

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Daarom hebben we een Privacybeleid opgesteld waarin wordt beschreven hoe we jouw persoonlijke gegevens verzameld via onze website gebruiken, vrijgeven, overdragen en bewaren.

We verzamelen en gebruiken jouw persoonlijke gegevens enkel binnen de wettelijke grenzen zoals voorgeschreven in de Europese Vordering van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en vrij verkeer van die gegevens.

Verzamelen van persoonlijke gegevens

Zodra je via onze website een reservatie uitvoert, zal je onvermijdelijk bepaalde persoonlijke gegevens met ons delen.

Wij kunnen de volgende persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken:

Hoeveel en welke persoongsgegevens we precies verzamelen, hangt af van jouw gebruik op onze website en dienstverlening. Mogelijk verzamelen we, op een later tijdstip, andere persoonlijke gegevens binnen onze dienstverlening.

Gebruik van persoonlijke gegevens

Het verwerken van persoonsgegevens is essentieel voor de werking van onze website en de daarbij horende dienstverlening.

We verwerken uitsluitend persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

Openbaarmaking aan derde partijen

We delen je persoonlijke gegevens niet met derden. Alle afhandeling van de verschillende diensteverleningen gebeurt door medewerkers van het Mazels toneel.

Onze hostingpartner van de website kan je persoonlijke gegevens verwerken in het kader van onze website werking. Dit gebruik wordt uitgevoerd op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons Privacybeleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn van persoonlijke gegevens

We bewaren jouw persoonsgegevens gedurende de periode die nodig om de doeleinden, zoals beschreven in dit Privacybeleid, te vervullen. Tenzij een langere bewaartermijn wettelijk is vereist of toegestaan.

We verwijderen jouw persoonsgegevens uit onze databanken zodra deze niet langer nodig zijn om deze doelen te bereiken of wanneer jij op geldige wijze het recht tot verwijdering van jouw persoonsgegevens uitoefent.

Jouw privacy rechten

Om de juiste naleving van de bescherming van persoonsgegevens af te kunnen dwingen heb je volgende rechten:

Wanneer je beroep wenst te doen op één van bovengenoemde rechten, kan je contact opnemen met steven@finoptimize.be


Het Mazels Toneel - Privacybeleid